Tegevusaruanne 2012

2012 oli MTÜ Purilal väga teguderohke aasta.

 

 1. Rapla vallas viidi läbi 2011-2012 aastal valla kantide arengukavade koostamine. MTÜ Purila võttis vestlusringidest aktiivselt osa ning tänu sellele on Purila küla Hagudi kandi arengukavas esindatud väga paljude lahendust vajavate teemadega. Mis omakorda saavad kajastust ka Purila küla arengukavas mis läheb täiendamisele arvatavalt 2013 aastal.

Näiteid:

 • Purila külasse külamaja rajamine (lisa EESMÄRK 10.)
 • Purila allikale (mis on veevõtu kohaks Purila elanikele) hea ligipääsu ja tõusuvee eest kaitse rajamine. Et allikavesi oleks kättesaadav igal ajal ja igale ühele! (lisa EESMÄRK 4./või 13.)
 • Purilasse ujumiskoha rajamine (lisa EESMÄRK 11.)
 • Elektrikõikumise (mis lõhub kodutehnikat ja kahjustab silmanägemist) põhjuse selgitamine ja likvideerimine Purilas (lisa EESMÄRK 8.)

 

 1. MTÜ Purila liitus 2012 aastal MTÜ Rapla Valla Külade Ühendusega, tänu millele on meil väga aktiivne infoliikumine külade vahel (üritused, koolitused, kogu info seoses küladega).

 

 1. MTÜ Purila tegi Purila külale oma kodulehe purila.eu . Tänu sellele oleme nüüd leitavad ka internetimaastikul. Peale selle lõime Purila külale oma facebooki konto, kus edastame kõik uuema info, lisame ürituste pilte ning kuulutusi.

 

 1. Seoses sellega, et külasiseselt puudusid kiiruspiirangud ning ohutusmärgid, rääkimata siltidest mis näitavad tänavate nimesi, pöördus MTÜ Purila esindaja valla maakorraldus spetsialisti poole omapoolsete ettepanekuteta. Kuigi meie ettepanekuid ei rahuldatud päris nii nagu me ise lootsime, ilmusid siiski meie külasse „anna teed“ märgid koos kiiruspiiranguga 30km/h ning „asula“le viitav silt, mis piirab kiirust 50km/h. Peale selle lisandusid ka tänava nimedega sildid.

 

 1. Iga- kevadine koristusaktsioon meie külas toimus 05.05.12. Sel aastal liitusime ka Teeme ära kampaaniaga. Talgute käigus toimusid iga-aastased koristustööd: tee äärte korisamine prügist, jalakäiate silla ning kallaste puhastamine prügist ja võsast, bussijaama koristus prügist, mõisa ümbruse korrastamine. Sel aastal võeti ette kaks suuremat objekti mida korrastada. Üheks nendest oli laste mänguväljak kuhu oli vaja juurde vedada liiva ning ääristada väljak istikutega mis sirgudes kaitsevad väljakulolijaid tuule eest.

Teeme ära kampaania raames tegime sel aastal koostööd muinsuskaitse, keskkonnakaitse ning Rapla vallavalitsusega mille tulmusel puhastati võsast ning mahalangenud puudest Purila mõisa metsapargi vanade  põlispuude allee. MTÜ’le väljastatakse raieleping mõisa pargis aastaks muinsuskaitse, keskonnakaitse ja valla kooskõlas. Vald toetas koristusbrigaadi omaltpoolt ka töökinnaste ning prügikottidega. Võsatrimmeriga niitsid meie oma küla mehed alleed iga paari kuu järel, kuni lumetulekuni omal vabal tahtel.

 

 1. 2012 aastal sai muudetud ka MTÜ juhatuse koosseisu. Juhatusest lahkus omal soovil Kauri Kaadu ning tema koha võttis üle Kairi Kaadu.

 

 1. Purila MTÜ korraldas sel aastal iseseisva jaanitule, kuhu oli oodatud ainult oma küla rahvas (varasemalt on jaanipäeva koospeetud Hagudi külaga). Jaanipäeva pidustused viidi läbi laste mänguväljaku muruplatsil, kuhu püstitati kaks kilest telki vihmavarjuks. Osalejad tulid oma toidumoonaga. Tantsiti ja mängiti ning veedeti üks mõnus rahulik jaaniõhtu külainimeste seltsis.

 

 1. augusti õhtupoolikul toimus Purila külas laste mänguväljakul ohutuspäev kus meid külastasid:

*Naabrivalve, kes tutvustas meile kuidas liituda Naabrivalvega ning millised on kasud külale. *Politsei, kes rääkisid õiguskorrast, koostööst politseiga. Ning vastasid meelsasti kõikidele külaelanike küsimustele seoses olukordadega, mis vajaksid politsei sekkumist.

*Pääste, kes tutvustas veeohutus, tuleohutust, liiklusohutus, esmaabi (tuleohutuses said kõik proovida ka tulekustutit lasta. Liiklusohutuses said tahtjad proovida, mis tunne on kui istud autos ning auto peatub järsult. Esmaabi võis anda nukkudele koolitajate instruktsioonide järgi. Toimus *Anonüümsete Alkoholikute tugirühma juhiga kohtumine, kus ka kaassõltlased (alkohooliku pereliikmed) leidsid ehk äratundmise ja said julgust teha samme oma elu muutmise kohta.

Külaelanikele jagati voldikuid, kleepse, raamatuid ning ka auhindu (osalejatele).

 

 1. Juunil toimus Rapla valla külade esimene kokkutulek Oela külas, kus Purila küla võttis osa 7 liikmelise esindusega! Selleks ürituseks valmis PURILA küla silt, mille meisterdasid meie oma küla elanikud Roomet Nuhkat ja Õnne Kaadu. Silt sai uhke ning on aukohal igal tuleval üritusel. Toimus rongkäik läbi Oela küla, võistlused külade vahel, töötoad ning ühine lõuna. Vaatasime etendust ning teisi toredaid etteasteid ja peale mõnusat päeva seadsime autod kodupoole.

 

 1. augustil toimusid rapla valla küladele spordi ja mängupäev Röa külas! Purila küla oli esindatud pea 10 liikmelise võistkonnaga. Võistkond asus teele Purilast jalgsi Röa külla vihmas ja külmas. Kohalejõudes koos toidumoonaga ning vägeva PURILA sildiga ootas meid ees päike ning rõõmsameelsed naaberkülade esindajad. Võistlustest/mängudest võeti osa aktiivselt ning päev oli täis naeru ja vahvaid ülesandeid. Sai veedetud koos üks tore ja sportlik/mänguline päev.

 

 1. Purila MTÜ osales 2012 järgnevatel koolitustel ning koosviimistel:
 • külavanemate ja külade esindajate 2012.aasta esimesene kokkusaamine Kuusiku külas (Korraldaja. MTÜ Rapla valla külade ühendus) Arutati 2012 plaane, tulevaid projekte jne.
 • KOOLITUS: „ Projektijuhtimine“ (Koolitaja: Anneli Kana)
 • KOOLITUS: “Seadusandlus ja dokumendihaldus MTÜ-des” (Koolitaja: Liikumine Kodukant)