MTÜ Purila

Purila MTÜ on loodud Purila elanike üldkoosoleku otsusega, mille kohta on avatud mittetulundusühingu registrikaart pärnu Maakohtu registriosakonnas 04.06.2008, põhikiri on kinnitatud 20.04.2008.

Purila MTÜ tegevuse põhieesmärgiks on maaelu ja küla säilitamisele, taaselustamisele ja  harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sealhulgas maamajanduse ning rahvakultuuri toetamine; küla  vanima ajaloolise elukorralduse vormi taastamine. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on: eelnimetatud põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse kooskõlastamine ja omavahelise koostöö korrastamine. Teabe hankimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine. Ühiskondliku tegevuse, seltsielu, koolituse toetamine ja kordineerimine. Säästva arengu, loodushoiu, koduümbruse koristamine ja kodukaunistamise väärtustamine. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine.

MTÜ’l ei ole liitumistasu, kuid on kehtestatud aastamaks 10,00€ (03.04.2022 seisuga).

Et info liiguks võimalikult efektiivselt oleks üheks  eesmärgiks, et vähemalt üks esindaja on igast Purila leibkonnast Purila MTÜ liige.

MTÜ Purila lähtub oma tegevustes alati järgnevatest ettekirjutustest: 1. MTÜ Purila põhikiri: 2. Vabaühenduste etikakoodeks: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/ . Samuti on tegevused Purilas planeeritud alati eelkõige vastavalt MTÜ põhikirjale ning külainimeste koostatud Purila arengukavale (mis hädasti vajab uuendamist).

MTÜ Purila tegevused

2006 aastal, enne kui tekkis koristustalgute liikumine „Teeme ära“ sai alguse Purila küla iga-aastane koristusaktsioon „Purila puhtaks“.

2009 aastal taotleti ja saadi positiivne rahastamise otsus PRIA’st Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 3.2 “Külade uuendamine ja arendamine” programmist Purilasse puhke ja mänguväljaku ehitamiseks. Väljaku ehituseks võetud laenu panga intresside tasumiseks korraldati Purilas vanakraami laat, millest sai paariaastane traditsioon. Mänguväljakust on kujunenud külaplats, mida külaelanikud iga-aastaselt hooldavad ja jõudsasti edasi arendavad. Mänguväljak on loodud kõigile külaelanikele ja külastajatele! (Keelatud on reostada, laamendada ja lõhkuda)

2011 loodi Purilale oma FB konto külaelanike palvel MTÜ Purila poolt juhatuse otsusega. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1782115188487057&id=205635222801736

Alates 2012 aastast korraldab Purila “OMA” jaanituld (eelnevalt oli Purila-Hagudi suured rändjaanituled, kord ühes, siis teises külas.) kus on traditsiooniks saanud mängud ja jõuvõtmised suurtele-väikestele ning väga menukas küpsetamisvõistlus.

Alates 2012 aastast liitub Purila igal aastal TEEME ÄRA talgutega, mis on Purila üks rahvarohkemaid traditsioonilisi üritusi, millest võtab alati osa pea 40 Purila elanikku, igal aastal liitub uusi talgulisi.

2012 Purila koristustalgute/Teeme ära kampaania raames tehti koostööd muinsuskaitse, keskkonnakaitse ning Rapla vallavalitsusega mille tulemusel puhastati võsast ning mahalangenud puudest Purila mõisa metsapargi vanade  põlispuude allee.

2013 loodi Purila I naabrivalve sektor.

2015 aastal valiti läbi küla Facebooki lehe Purila logo (sild/jõgi/Purila)

2015 aasta algul võeti osa võistlusest “Võrguplatsid korda” ning võideti Purilale vajalik võrkpalliplatsi varustus. Võrkpalliplatsi püstitasid MTÜ liikmed ja külaelanikud 2016 aastal talgute käigus, tehes koostööd külas tegutseva Warmeston OÜga ja külainimestega seotud olevate firmadega.

2015-2017 kerkis küla mänguväljakule külavanema eestvedamisel suursugune katusealune külaelanike ja MTÜ abil ning koostöös külas tegutseva Warmeston OÜga ja külainimestega seotud olevate firmadega.

2017 MTÜ juhatuse liige Kairi Kaadu valiti Rapla valla Aasta sädeinimeseks!

2018 läbi Hagudi kandi ühisprojekti „Välitenniselauad Hagudi piirkonna kogukonna teadmiste ja oskuste arenguks” taotlejaks,eestvedajaks ja rahastuse saajaks: MTÜ Hagudi Hakkajad (idee autor: Purila MTÜ), saabusid veekindlast vineerist välitenniselauad Hagudi kandi erinevatesse küladesse (Hagudi, Hagudi küla, Röa, Purila). Projekt rahastati 90% kohaliku omaalgatuse programmist ja 10% ühe Purilasse sabunud laua maksumusest maksti Purila MTÜ kogutud aastamaksudest.

2018 valiti Purila Rapla valla Aasta külaks!

2018-2019 Purila MTÜ viis ellu järgnevad projektid: “7 pinki Purilale” Purila 777 sünnipäevaks ja “Eesti lipp ja lipumast Purilale”. Projektid rahastati 90% kohaliku omaalgatuse programmist ja 10% maksti Purila MTÜ kogutud aastamaksudest.

2020  Purila MTÜ viis ellu projekti „2 pink-hoiukasti Purila külaplatsile“. Projekt rahastati 90% kohaliku omaalgatuse programmist ja 10% maksti Purila MTÜ kogutud aastamaksudest.

2021 toimus esmakordselt Purila Koduküla päev ja kahe silla ralli

2021 Purila MTÜ sai rahastuse projektile “Kaks 3×6 telki Purila väliüritusteks” . Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist. Ja Rapla valla sotsiaalvaldkonda esitatud projektile “Ole valmis Purilas” tasuta koolitus 21.11.21, Purila külaplatsil.  Mõlema projekti omafinantseering makstakse Purila MTÜ kogutud aastamaksudest.

Me oleme uhked ja siiralt tänulikud, et meie Purila MTÜs on nii fantastilised liikmed! Sest MTÜ Purila liikmed hoiavad ja hooldavad järgmisi avalikke objekte oma vabal tahtel, endi aja ja ainult enda raha eest: Purila külaplats, ujumiskoht, Purila bussipeatuse ümbrus, Purila jalakäiate silla ja veski ümbrus, Purila allika ümbrus, vana kaupluse hoone  ja härrastemaja ümbrus, Purila metsapargi allee ja selle ümbrus. Lisaks hoiab iga MTÜ liige korras ja puhtana enda maja ja abihoonete ümbruse ja vaatab, et ka üle tee oleks kõik korras.

Ära unusta- praht käib prügikasti. Ainult koos suudame me hoida oma koduküla kaunina!