MTÜ Purila on loodud Purila elanike üldkoosoleku otsusega, mille kohta on avatud mittetulundusühingu registrikaart pärnu Maakohtu registriosakonnas 04.06.2008, põhikiri on kinnitatud 20.04.2008.

MTÜ Purila tegevuse põhieesmärgiks on maaelu ja küla säilitamisele, taaselustamisele ja  harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sealhulgas maamajanduse ning rahvakultuuri toetamine; küla  vanima ajaloolise elukorralduse vormi taastamine. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on: eelnimetatud põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse kooskõlastamine ja omavahelise koostöö korrastamine. Teabe hankimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine. Ühiskondliku tegevuse, seltsielu, koolituse toetamine ja kordineerimine. Säästva arengu, loodushoiu, koduümbruse koristamine ja kodukaunistamise väärtustamine. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine. MTÜ'l ei ole liitumistasu, kuid on kehtestatud aastamaks 7,00€ (19.04.12 seisuga).

MTÜ Purila lähtub oma tegevustes alati järgnevatest ettekirjutustest: 1. MTÜ Purila põhikiri: 2.Vabaühenduste eetikakoodeks: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/ . Samuti on tegevused Purilas planeeritud alati eelkõige vastavalt MTÜ põhikirjale ning külainimeste koostatud Purila arengukavale (mis hädasti vajab uuendamist).

 

 

MTÜ Purila tegevused

2006 aastal, enne kui tekkis koristustalgute liikumine „Teeme ära“ sai alguse Purila küla iga-aastane koristusaktsioon „Purila puhtaks“.

2009 aastal taotleti ja saadi positiivne rahastamise otsus PRIA’st Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 3.2 “Külade uuendamine ja arendamine” programmist Purilasse puhke ja mänguväljaku ehitamiseks. Väljaku ehituseks võetud laenu panga intresside tasumiseks korraldati Purilas vanakraami laat, millest sai paariaastane traditsioon. Mänguväljakust on kujunenud külaplats, mida külaelanikud iga-aastaselt hooldavad ja jõudsasti edasi arendavad.

Mänguväljak on loodud kõigile külaelanikele ja külastajatele! (Keelatud on reostada, laamendada ja lõhkuda)

Alates 2012 aastast korraldab Purila “OMA” jaanituld (eelnevalt oli Purila-Hagudi suured rändjaanituled, kord ühes, siis teises külas.) kus on traditsiooniks saanud mängud ja jõuvõtmised suurtele-väikestele ning väga menukas küpsetamisvõistlus.

Alates 2012 aastast liitub Purila igal aastal TEEME ÄRA talgutega, mis on Purila üks rahvarohkemaid traditsioonilisi üritusi, millest võtab alati osa pea 40 Purila elanikku, igal aastal liitub uusi talgulisi.

2012 Purila koristustalgute/Teeme ära kampaania raames tehti koostööd muinsuskaitse, keskkonnakaitse ning Rapla vallavalitsusega mille tulemusel puhastati võsast ning mahalangenud puudest Purila mõisa metsapargi vanade  põlispuude allee.

2015 aastal valiti läbi küla Facebooki lehe Purila logo (sild/jõgi/Purila)

2013 loodi Purila I naabrivalve sektor. Hetkel käivad allkirjade kogumised Purila II naabrivalvesektori loomiseks.

2015 aasta algul võeti osa võistlusest “Võrguplatsid korda” ning võideti Purilale vajalik võrkpalliplatsi varustus. Võrkpalliplatsi püstitasid MTÜ liikmed ja külaelanikud 2016 aastal talgute käigus, tehes koostööd külas tegutseva firmaga ja külainimestega seotud olevate firmadega.

2015-2017 kerkis küla mänguväljakule külavanema eestvedamisel suursugune katusealune külaelanike ja MTÜ abil ning koostöös külas tegutseva firmaga ja külainimestega seotud olevate firmadega.

2018 läbi Hagudi kandi ühisprojekti „Välitenniselauad Hagudi piirkonna kogukonna teadmiste ja oskuste arenguks” taotlejaks,eestvedajaks ja rahastuse saajaks: MTÜ Hagudi Hakkajad, saabusid veekindlast vineerist välitenniselauad Hagudi kandi erinevatesse küladesse (Hagudi, Hagudi küla, Röa, Purila). Projekt rahastati kohaliku omaalgatuse programmist!

Hetkel elab Purilas ligikaudu 90 inimest (Purila külas üldse kokku ligikaudu 130). Purilas on 7 korterelamut ja 6 eramut. Purilas tegutseb 5 tööstusettevõtet.

Purilas tegutseb aktiivselt MTÜ, kellele kahasse on külavanema kohustused ja õigused üle andnud juhatusse kuuluv külavanem. MTÜ Purila asutati küla üldkoosolekul aastal 2008. Tänaseks on liikmeid ligi 40. Kõik tegevused, algatused jms. arutatakse kõigepealt läbi külavanema ja MTÜ juhatusega ning tutvustatakse ettepanekuteks külaelanikele. Pidev koostöö küla ja külaelu edendamise nimel toimub MTÜ, külavanema, külaelanike ja kolme külas tegutseva ettevõttega. Samuti ka naaberkülade, politsei, valla ja erinevate ametkondadega vastavalt vajadusele.

Iga-aastaselt võtab küla esindus osa (alati, kui võimalik) Rapla valla külade kokkutulekust ning Röa küla spordimängudest, mida on Purila aktivistid korraldanud juba kahel korral (koostöös MTÜ Purila ja külas tegutsevate firmadega). Samuti on Purila esindus alati kohal Hagudi jaanitulel, et mõõtu võtta köietõmbamises Hagudi meestega.  Tegemistest antakse avalikult teada Purila kodulehel ja FB lehel, samuti ka Rapla valla infolehes.