Tegevusaruanne 2015

2015 aasta tegevusaruanne

MTÜ Purila tegevuste kokkuvõte aastal 2015

 1. 04.2015 Toimus erakorraline koosolek MTÜ juhatusele, liikmetele ja külaelanikele. Arutusel olid plaanid aastaks 2015, pandi paika ka objektid talguteks ning määrati vastutavad isikud.
 2. Aprillis esitas MTÜ Purila Rapla valla kaasavasse eelarvesse ettepaneku Purila jalakäiate silla remondiks. Kahjuks antud ettepanek eelarvesse ei mahtunud.
 3. Iga- kevadine koristusaktsioon meie külas toimus MTÜ eestvedamisel sel aastal kahel päeval 01.05.2015 & 02.05.2015. Liitusime ka sel aastal Teeme ära kampaaniaga.  Talgute käigus toimusid iga-aastased koristustööd: tee äärte koristamine prügist, jalakäijate silla ning kallaste puhastamine prügist ja võsast, bussijaama koristus prügist, mõisa ümbruse korrastamine, Purila puhke-mänguväljaku korrastus, objektide värvimine/uuendamine ning algust tehti küla varjualuse ehitamisega. Talgulistele pakuti suppi ja TERE poolt oli pakkuda ka erinevaid piimatooteid.
 4. MTÜ Purila võttis 2015 aasta algul osa võistlusest “Võrguplatsid korda” ning võitis külale vajaliku varustuse, et püstitada uus võrkpalli plats ning ka platsil mängu harrastada. Plats tuleb külal endal püstitada. (Tööd planeeritud aastal 2016).
 5. 05.15-23.06.2015 Ehitasid MTÜ Purila koos külaelanikega küla mänguväljakule katusealuse, kus saab koos käia, istuda ja üritusi korraldada.
 6. juunil 2015 toimus külarahvale mõeldud jaanituli. Jaanipäeva pidustused viidi läbi laste mänguväljakul. MTÜ korraldas mänge nii suurtele kui väikestele ning toimus ka võistlus leidmaks küla parim koogiküpsetaja. Osalejad tulid oma toidumoonaga ja veedeti üks mõnus õhtu sooja lõkke ääres.
 7. juuli 2015 kuulutas MTÜ välja Purila küla logo ja tunnuslause leidmiseks konkursi, mis lõppes 09.08.2015, mil valiti välja saabunud kavandite seast küla logo, et seda kasutada meenetel ning särkide trükkimisel.
 8. Augustil 2015 toimusid Röa külas Röa küla muru- ja spordimängud, mida sel aastal korraldas eelmise aasta Purila võistkond (võistkonna liikmed/ürituse korraldajad kuuluvad MTÜ Purila juhatusse ning MTÜ liikmete hulka) Selleks ürituseks telliti ka esimised Purila logoga särgid kõigile võistluste korraldajatele.
 9. Purila MTÜ osales 2015 järgnevatel koolitustel ning koosviibimistel:

*“Turvaline kodukant”  16.12.15 Hagudi koolimajas

*Rapla valla külade tänuüritus 14.03.15

*Rapla valla külavanemate ümarlaud 2015, iga kome kuu järel.

 1. Muud tähtsad tegemised meie külas, mis kaudselt MTÜga seotud:
 2. Maanteeameti projekt Purila-Kose tee Purila silla remont 04.03.2015-02.10.2015
 3. Artikkel Raplamaa Sõnumid nr. 2, 14.01.15 “ Väikese Purila mitu nägu” http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=raplamaasonumid20150114.2.9.1