Purila Mõis

 

 

 

Alates 1513.a. on ajalooallikates juba teated Purila kloostrimõisast (saksa keeles Purgel). Mõisa varaklassitsistlikus stiilis kaasaegne peahoone valmis 1810. Mõisakompleksi kuulusid klassitsistlikus stiilispeahoone, maakivist karjalaut, suletud siseõuega tallidekompleks, ait-kuivativesiveski(Purila küla läbib Keila jõgi), teomeeste maja, kolm suurt paekivist küüni, kõrtsihoone (praeguses Röa külas) jt. hooned. Tänaseks on osa hoonetest hävinenud või hävinemas, kuid veel püstiseisvad ehitised on tunnustatud kultuurimälestistena kui „ehitismälestised“.

Ajastule kohaselt kujundati peahoone taha suured ehisaiad. Jõel oli paisjärv (tänaseks kinnikasvanud, kuid aimatav), ning üheks kompositsiooniliseks võtteks oli peahoone peegeldus paisjärves. Mõisa esiväljaku, mida kasutati ratsutamiseks, lõpetas parkmets, mida kasutati hobuste kopliks.  Selline kompositsioon säilis 19. sajandi teise pooleni, mil endisest hobusekoplist kujundati iseseisev metsailmeline 3h suurune park.

1925-1944 töötas Purilas karjatalitajate kool. Aastail 1940-41, 1949-53, 1957-75 oli Purilas iseseisva sovhoosi keskus, vahapealseil aastail eesti laskurkorpuse abimajand ja Kohila sovhoosi osakond. Purila majandi maadel oli nõukogude perioodil 8 küla: Hagudi, Koigi, Kuku, Mõisaaseme, Oola, Purila, Röa ja Seli. Majandi ajal oli Purilas kauplus, lasteaed, aiand, lüpsilaudad ja kõik muu mis edendas külaelu omasoodu. Kõik mõisakompleksi kuuluvad hooned olid leidnud kasutust. Mõisahoones näiteks asusid kolhoosimajandi tööruumid, loomaarst, söökla, korterid jm. Peale Eesti iseseisvumist 1991. aastatal kadusid Purilast koos karjaloomade ka hiilgeajad. Sellest peale seisavad enamus mõisakompleksi majad tühjade ning kasututena. Aeg teeb oma töö ja kahjuks ei ole seda osa meie kultuuriväärtusest õigepea enam näha.
1985. a. Remondi käigus leiti mõisahoonest 19. Sajandist pärinev seinamaal, mis kujutavat toonase mõisaomaniku linnamaja Tallinnas.

2021 aastal toimus Purila mõisas Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna praktika, mille käigus jõuti järeldusele, et Purila mõis on Eesti üks rikkalikumate maalingutega mõisahooneid. MTÜ Purilaga jagati Purila mõisa uuringute väga mahukat aruannet (vaata lingilt või lae alla):

https://digiteek.artun.ee/fotod/aruanded/konserveerimine/event_id-4555

 Purila mõisa omanikud: Kinnistute register Purila mõisa kohta

VIITED:
http://et.wikipedia.org/wiki/Purila_m%C3%B5is
https://sites.google.com/site/hagudiraamatukogu/purila-kuela-ja-moisa-ajalugu
http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=3835
http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1919
http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1481
http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=912
http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=9635
http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=1236