Tegevusaruanne 2016

2016 aasta tegevusaruanne

MTÜ Purila tegevuste kokkuvõte aastal 2016

  1. 04.2016 Toimus erakorraline koosolek MTÜ juhatusele, liikmetele ja külaelanikele. Arutusel olid plaanid aastaks 2016, pandi paika ka objektid talguteks ning määrati vastutavad isikud.

 

  1. Iga- kevadine koristusaktsioon meie külas toimus MTÜ eestvedamisel sel aastal 07.05.2016. Liitusime ka seekord Teeme ära kampaaniaga.  Talgute käigus toimusid iga-aastased koristustööd: tee äärte koristamine prügist, jalakäijate silla ning kallaste puhastamine prügist ja võsast, bussijaama koristus prügist, mõisa ümbruse korrastamine, Purila puhke-mänguväljaku korrastus. Sel aastal lisandus meie plaanidesse veel mänguväljakule võrkpalli platsi rajamine. Lõunaks pakuti talgulistele imemaitsvat nõgesesuppi ja torti, tee, kohvi ja mahlaga. Teeme ära talgupaki sisu loositi ka sel aastal talguliste vahel laiali, pisikeseks tänutäheks suure töö eest.

 

  1. 05.2016 edastasime vallavanemale ja valla ametnikele üle viie aasta kestnud arutelud vallaametnikega, seoses meie küla suurimate probleemidega, mis ei olnud lahendust leidnud: 1. Bussipeatuse ümbruse niitmine; 2. Lagunenud jalakäiate sild; 3. Suunaviidad ja liiklusmärgid; 4. Raieluba, et teha pargis hooldustöid, kui vaja.

2016 aastal leidsime lõpuks vallaga koostöös lahenduse  punktidele 1., 3. ja 4.:

Bussipeatuse ümbrust niidavad siiski külaelanikud, kuid vallalt on võimalik bensiini selleks otstarbeks saada.; Valla poolt paigaldati meile vajalikud liiklusmärgid (30 –Tamme tee ja “Õueala” –Uus tänav) ning lisanud suunaviit Purila mõisa pargile. Väljastati meile ka raieluba aastaks.

  1. 06.2016 toimus külarahvale mõeldud jaanituli. Jaanipäeva pidustused viidi läbi küla mänguväljakul. MTÜ korraldas mänge nii suurtele kui väikestele. Sel aastal valiti parim muffin küpsetaja.Osalejad tulid oma toidumoonaga ja veedeti üks mõnus õhtu sooja lõkke ääres.

 

  1. 08.2016 toimusid Röa külas Röa küla muru- ja spordimängud, mille sel aastal võitis Purila võistkond (võistkonna liikmed MTÜ Purila juhatusse ning MTÜ liikmete hulka).

 

  1. 10.16 korraldas MTÜ Purila Hagudi koolimajas koosoleku kandi inimestele Hagudi kandi arengukavasse omaalgatuslike ettepanekute lisamiseks. Kõik ettepanekud edastati vallale arengukava täiendamiseks.

 

  1. Purila MTÜ osales 2016 järgnevatel koolitustel ning koosviibimistel:

*01.02.2016 Võttis MTÜ Purila osa Rapla valla LEADER infopäevast Rapla Rahvakooli õppeklassis, Meetmed: Kogukonna edendamine ja Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine.

*Rapla valla külade ja alevike vestlusring 30.05.2016 Hagudi Põhikoolis koos Rapla valla ametnike ning Rapla valla külade ühendusega.

*Rapla valla külavanemate ümarlaud 2016, iga kome kuu järel.